این بخش مربوط به عکس ، صوت ، فیلم و مطالبی میباشد که مخاطبین برای سایت دکتر احمدی نژاد فرستاده اند. اگر شما هم مایل به ارسال هستید میتوانید مطالب خودتان را به آدرس:[email protected] ایمیل فرمایید.

تصویر

« 1 از 2 »

نماهنگ

احمدی نژادی ها

پادکست

خاطرات مردمی

پوستر

یرثها عبادی الصالحون
یرثها عبادی الصالحون
« 1 از 8 »

دیدگاه

در حال بروزرسانی
نماهنگ