خانه / یادداشت / امام خمینی، سیاست مدار یا حقیقت مدار؟

امام خمینی، سیاست مدار یا حقیقت مدار؟

در عصر امام خمینی، لیاقت آن را یافتیم که به چشم خود، دو فرهنگ سیاسی متفاوت را به موازات یکدیگر، تجربه و ‏مقایسه کنیم. در یکسو، “سیاستمداران”  بوده و خواهند بود که تنها بر مدار سیاست و قدرت و چرتکه اندازیهای عادی و ‏مادی، تحلیل می کنند و تصمیم می گیرند. آنان هیچ وقت و هیچ کجا، دست خدا و مدیریت الهی را نمی بینند و هرگز، ‏حتی هاله ای از  نور عنایت خدا را که در عصر خمینی عزیز بر این ملت باریدن گرفت، مشاهده نمی کنند. اصطلاحا  ‏مذهبی اند اما نه اهداف و نه طرز محاسبات سیاسیشان، با اهداف  و با طرز محاسبات مادیون عالم، تفاوتی ندارد. منکر ‏تدبیر الهی و دست غیب خدا در عرصه انقلابند و درست مثل ماتریالیستهای عالم، حضور خدا و حجت خدا را در ‏تحولات عالم و سیر تاریخ بشر انکار می کنند و ای کاش فقط انکار می کردند، به سخره می گیرند و نیشخند می زنند.‏ اما خط دوم، خط خمینی است که نه “سیاستمدار”، بلکه “حقیقتمدار” بود. او سیاست را هم از منظر معنوی می دید، ‏دست خدا را بالاتر از همه دستها به وضوح می دید، در هیچ مرحله ای از مراحل مبارزه، ماده را مستقل از معنی ندید و ‏هرگز تن به محاسبات صرفاً مادی نداد و هرچه می شد و می کرد به خدا و عالم بالا نسبت می داد.  انقلاب را کار خدا ‏می خواند، جمله های او با خدا آغاز می شد، می گفت قلب مردم را خدا منقلب کرد، خرمشهر را خدا آزاد کرد، ‏ابرقدرتها به اذن خدا نابود خواهند شد، فتوحات رزمندگان را فتح الهی می خواند زیرا فتح بدست اوست ” و ما رمیت اذ ‏رمیت و لکن الله رمی”. در معجزه طبس که طوفان شن، جنگنده های مهاجم آمریکایی را نابود کرد، و دقیقا آنگاه که ‏دوست و دشمن، مشغول تفسیرهای صرفا سیاسی و نظامی از ماجرا بودند او صریحاً اعلام کرد که آن شن ها مأمور خدا ‏بودند. او تحول ملت ایران را تحولی الهی می دانست و می گفت “این یک امر غیر عادی است که حاصل شده” و “از ‏اول انقلاب و پس از پیروزی تاکنون هرچه دیدیم معجزات بوده است”. او می گفت “جنود غیبی همانطور که در صدر ‏اسلام بود همان تاییدات غیبی ملایکه الهی امروز هم با ماست” و “بدون توجه خاص حضرت بقیه الله (عج) کاری نمی ‏توانیم بکنیم”. او همه جا جنود خداوند را می دید و از همه چیز، تفسیری الهی و ماوراء مادی داشت بی آنکه سلسله ‏عوامل ظاهری و طبیعی را انکار کند. ‏ همه جا نام مبارک ولی خدا، حضرت صاحب الامر (عج) را به عنوان صاحب اصلی انقلاب و آنکه این انقلاب را باید ‏تحویل او بدهیم برزبان می آورد، پیروزی های جبهه را به نام آن حضرت، به ثبت می رساند و پیشرفت انقلاب و اقبال ‏دلها به این نهضت را محصول عنایت ناجی بشریت و برپا کننده عدل جهانی می نامید و انقلاب خود را مقدمه انقلاب ‏جهانی ایشان می دانست.‏

او همه چیز را تحت عنایت الهی و نظارت حجت خدا می دید و همانگونه که آن روز، برخی گروههای سیاسی، این ‏طرزتعبیر را مصداق ارتجاع و خرافه می نامیدند امروز نیز کسانی، دیگر حتی هاله ای از نور هم نمی بینند، خداوند را از ‏محاسبات سیاسی خود، کنار گذاشته اند و می خواهند خود صاحب و مالک انقلاب باشند حال آنکه در منطق خمینی ‏بزرگ، صاحب اصلی انقلاب، حجت خدا و توده های مردم بودند.‏

اینان، همان سیاستمداران و قدرتمدارانی هستند که اگر مذهبی هم باشند، جهانبینی مذهبی ندارند و تنها از ادبیات ‏مذهبی، استفاده می کنند، و الا اگر همچون خمینی کبیر، توحید افعالی را پذیرفته بودند، ولایت تکوینی حضرت ولی ‏عصر (عج) به اذن خدا را مورد تمسخر، قرار نمی دادند و هاله های نور را نه فقط در گوشه ای از عالم انکار نمی کرند، ‏بلکه عالم را سراسر غرق در نور عنایت و تدبیر خداوند می دیدند. امام عارفان به ما آموخت که سیاست را و همه چیز را ‏از چنین چشم اندازی بنگریم و همه جا و در همه چیز و در همه پیروزی ها، دست خدا و عنایت حجت خدا را ببینیم و ‏هیچ حسنه ای را به خود، و هیچ سیئه ای را به خدا نسبت ندهیم و پیروزی ها را اتفاقی ندانیم و نگوییم فلان حادثه، اتفاق ‏افتاد، و هیچ پیروزی را نیز مغرورانه به خود نسبت ندهیم. در منطق امام خمینی، نباید از محاسبات  مادی ذره ای غافل ‏شویم، اما هرگز نباید در محاسبات مادی نیز غرق شد. او حتی در فرو ریختن چهارده کنگره کاخ کسری هنگام تولد ‏پیامبر اعظم (ص) علامتی معنوی بر وقوع انقلاب اسلامی ایران در قرن چهاردهم هجری می دید، در هر حادثه ظاهرا ‏طبیعی، یک زمینه ماوراءطبیعی و دست خدا را می دید، و همه پیشرفت ها و پیروزی هایی را که نابینایان خودبین به خود ‏منتسب می کردند، او که نایب مهدی (عج) بود به مهدی (عج ) متعلق می دانست و همه را از برکت او می دید.‏

من امروز نیز فقط و فقط، تحلیل های سیاسی از نوع امام را موفق می دانم و حال که تبدیل جنبش ظاهراً کوچک پانزده ‏خرداد به یک نهضت عظیم و بین المللی از شرق آسیا تا قلب اروپا و از آسیای میانه تا عمق آفریقا را می بینیم، می توانیم ‏آزمون موفق این چشم انداز را حتی با چشم مادی هم ببینیم و هرچه هم قسی القلب باشیم، نمی توانیم هاله های نور خدا ‏را منکر شویم. هرکس نمی بیند به کوری خود اعتراف کرده است.‏

وقتی به چشم دیدیم که “پیشرفت های عظیم علمی و اقتصادی” دهه سوم انقلاب، چگونه نتیجه عملی تحریم ها و ‏محاصره اقتصادی دهه اول و دوم است، در حالی که نتیجه عادی و طبیعی تحریم ها باید به ضعیف شدن ما منجر می شد ‏ولی برعکس صد بار قویترمان کرده است، چگونه می توانیم هاله ها و امواج نور الهی را نبینیم؟! اگر شن های طبس ‏مامور خدا بودند و اگر صاحب اصلی انقلاب دلواپس این انقلاب است، پس چگونه است که کسانی از دعوی مدیریت ‏الهی عالم، تعجب کرده و آن را مورد تمسخر قرار می دهند؟!‏

وقتی محاصره نظامی و حضور اشغالگران در شرق و غرب و شمال و جنوب که طبق محاسبات مادی، باید به ترس و ‏ضعف و تسلیم یا حتی فروپاشی جمهوری اسلامی می انجامید، پس از ۵ سال، کاملاً نتیجه عکس داده و جمهوری ‏اسلامی، قدرت اول منطقه و یکی از چند قدرت تأثیرگذار در سطح جهان شده است، آیا این چیزی جز مدیریت الهی ‏است؟ و آیا مصداق بارز عنایت حجت خدا که متولی همه امور از طرف خدا و واسطه فیض و هدایت اوست، نیست؟ ‏آیا این همان دست غیبی و ولایت باطنی حضرت صاحب الامر (عج) نیست که امام بارها می گفت که در حوادث ‏مختلف، می بینیم که گره های فروبسته چگونه به طرز غیر طبیعی و ماوراء طبیعی، گشوده می شود در حالیکه هیچ  ‏کاری از ما بر نمی آمده و گاه ما حتی از اصل خطری که مارا تهدید می کرده است، بی اطلاع بوده ایم و مقام معظم ‏رهبری نیز چندین بار این مضمون را از امام عزیز نقل کرده اند.‏

اگر عده ای فریبکارانه تلاش می کنند این حقیقت را به طرز فکر باطل حجتیه نسبت دهند، تحریف بی ثمری است. ‏تفکر حجتیه ای، از مفهوم “مهدویت و انتظار”، فرهنگ تسلیم و سازش و تفکیک دین از سیاست را نتیجه می گرفت و ‏به “نفی تکلیف” می رسید. حال آنکه امام که همواره خود و نهضت را زیر سایه حضرت می دید، فرهنگ انتظار و ‏مهدویت را پشتوانه  مبارزه و جهاد و سیاست معنوی و انقلاب الهی خود می خواند و به “اثبات تکلیف” می رسید و این ‏تفاوت بسیار مهمی است.‏

امام که از ولایت تکوینی “انسان کامل” و “ولی خدا” و از مدیریت و هدایت حضرت همچون خورشیدی که از پس ‏ابر، همچنان نور وانرژی می بخشد سخن می گفت و هرگز نه تعیین وقت برای ظهور کرد و نه مشکلات و کمبودها را ‏به پای حضرت نوشت، آیا او ادعای الوهیت یا ربوبیت برای حضرت و یا برای خود کرد؟ آیا اگر صاحب اصلی انقلاب ‏را حضرت ولی عصر می دانست، قصد خرافه پردازی یا عوام فریبی و سلب تکلیف از خود را داشت؟!‏

برای من جالب و در عین حال مایه تأسف بود که چگونه یادآوری همین عقاید واضح شیعی و دیدگاه صریح امام با ‏وسعتی عجیب و تحریف هایی ناجوانمردانه از چپ و راست مورد حمله قرار گرفت! نوشتند که احمدی نژاد در هیئت ‏دولت موقع نهار، یک ظرف غذا هم برای حضرت روی میز می چیند! احمدی نژاد در دوره شهرداری، مسیر حرکت ‏کاروان حضرت از مکه به تهران را پیشاپیش آسفالت کرده است! احمدی نژاد مدعی ارتباط با حضرت شده و گران ‏شدن برنج را، محصول مدیریت حضرت و تصمیم ایشان دانسته است! و این در حالی بود که من چند بار گفته ام که ‏برخی گرانیها، و نه همه آنها، اتفاقاً محصول مدیریت پنهان و ائتلاف مافیائی در بازار با برخی سیاستمداران از همان نوعی ‏که گفتم و کار کسانی است که پس از سه سال، هنوز هم رأی مردم را فصل الخطاب ندانسته و به اراده مردم در ‏انتخابات ریاست جمهوری نهم، تسلیم نشده اند و از مردم و دولت، یکجا انتقام می گیرند. متأسفانه آنانکه مسئول ‏رسیدگی و اجرای عدالت اند نیز ، اصل وجود مفسدین اقتصادی را منکر می شوند و گویا پیام هشت ماده ای رهبری را ‏هم شعاری و عوام فریبی می دانند!  مشاهده نور خدا در عالم سیاست، و در فتوحاتی که پیاپی در لبنان فلسطین تا عراق و ‏ایران و حتی در نیویورک، به نفع ارزشهای انقلابی و اسلامی واقع می شود، برای آنان که در دامان فرهنگ توحیدی ‏امام خمینی پرورش یافته اند و برای نسل انقلاب چیز عجیبی نیست بلکه  ندیدن این هاله های نور است که عجیب وعیب ‏است. آری، حجت خدا، زنده وحاضر است و ادامه حیات در روی زمین، به اذن خدا، پیوسته به حضور حجت الهی در ‏زمین است و حضرت، این انقلاب را وشیعه و مسلمین را و بلکه مستضعفین عالم را به حال خود، رها نکرده و نخواهد ‏کرد. آری هرگز خداوند خود را کنار نکشیده و امور عالم و آدم را به کسی جز خود واگذار و تفویض نکرده و این ‏تفکر غالیان است اما خداوند از طریق ولی و حجت خود، عالم را مدیریت و تدبیر می کند و مفهوم ولایت تکوینی ‏اولیای الهی، همین است. ما مفتخریم که سیاستمدار به آن معنی که در ابتدا گفته شد نیستیم و ان شاء الله هرگز هم ‏نخواهیم شد. ما باید همچون امام خمینی (ره) باشیم که خود را در محضر خدا و عامل اجرایی دین خدا و در خدمت ‏حجت خدا می دید و نه برای خود، استقلال و منیتی قائل بود و نه برای دشمنان و ابرقدرتها، کمترین حیثیت و قدرتی ‏می دید. و لذا نه می ترسید، نه مأیوس می شد و نه هرگز دچار غرور می گشت.‏

سالگرد ۱۴ و ۱۵ خرداد، فرصتی برای بازگشت به جهانبینی توحیدی و هاله معنوی خمینی بزرگ است و ملت  ما هم ‏انتظار فرج از نیمه خرداد می کشد.‏

این دولت در سه سال گذشته کوشیده است با جهان بینی امام راحلمان، به صحنه بنگرد و تفکر معنوی آن مجاهد عارف ‏را خرافه نمی داند. سراسر زیارت جامعه کبیره که امام آن را ترک نمی کرد حاوی همین جهان بینی توحیدی و شیعی ‏است و در عین حال این دولت هرگز ضعف ها و خطاهای احتمالی خود را در عرصه سیاست یا اقتصاد به پای امام  و ‏والاتر از او حضرت ولیعصر (عج) ننوشته و امروز که  با افتخار وکمال قدرت، سال چهارم خود را  نیز از مبدأ ۱۵ خرداد ‏با نشاطی همچون سال اول و روز اول به قصد تحولات بزرگ در عرصه های مهم مدیریت و اقتصاد کشور آغاز می ‏کند،  شجاعانه مسئولیت آن را می پذیرد و صادقانه، بر وجود موانع ساختاری  و سیاسی و مافیایی نیز تأکید می کند. اما ‏به دور از هر نوع بهانه جویی و عافیت طلبی، اعلام می کند که تا آخرین ساعت و دقیقه این دولت، به وظیفه خود در ‏برابر خدا و مردم، عمل می کنیم و با استفاده از نخبگان همفکر، موانع را به لطف خدا کنار می زنیم زیرا چنانچه پیشتر ‏نیز گفته ام، بدون اصلاح بزرگ در سامانه اقتصادی که ارکان آن عبارتند از “نظام مالیاتی”، “گمرک و واردات و ‏صادرات”، “نظام تأمین اجتماعی”، “نظام پولی و بانکی”، “نظام یارانه ها”، و “سیستم توزیع کالا و تجارت داخلی”، نه ‏توسعه مداران به توسعه خواهند رسید و نه عدالتخواهان به عدالت، نزدیک خواهند شد و این دولت که در پی “توسعه ‏عدالت محور” است با همه قدرت و پشتیبانی  ملت و حمایت رهبری و همکاری مجلس به فضل خدا در این یکسال، ‏کلید تحولات بزرگ علمی و حساب شده در این عرصه ها را خواهد زد.‏

اگر دهه چهارم انقلاب، دهه “پیشرفت و عدالت” است، بدون تغییرات بزرگ در این چند عرصه، هیچ کاری نمی توان ‏کرد. هنر بزرگ، آن است که به خداوند، اعتماد کنیم و “مردم” را باور کنیم، هاله های نور را ببینیم و به عنایت حضرت ‏‏(عج)، دلگرم باشیم، و راه خمینی عزیز را نه با زبان، که با ذهن و قلب و دست، ادامه دهیم، نسخه های ترجمه ای را ‏تبدیل به متن مقدس نکنیم و به عقل و تجربه و اندیشه ایرانی و جوانان دانشگاهی خود نیز احترام بگذاریم زیرا چنانکه ‏امام عاشقان و مقتدای عاقلان گفت: “ما می توانیم”. ملت ما توانست و به فضل الهی بیش از این ها نیز خواهد توانست.‏

مطالب دیگر

photo_2017-04-25_09-54-49

گزارش تصویری ؛
حضور دکتر احمدی نژاد در حرم مطهر رضوی همزمان با عید مبعث

دکتر محمود احمدی نژاد سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 همزمان با روز عید سعید مبعث جهت زیارت آستان مقدس حضرت امام علی بن موسی الرضا(ع) در حرم مطهر رضوی حضور پیدا کردند که حضور ایشان در میان مردم با استقبال گرم و پرشور زائران این آستان روبرو گردید.

۳۰ نظر

 1. بنام خدا
  و من جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. بیائیم بار دیگر به خدا اعتماد کنیم و دل در گرو راه او بسپاریم.

  • حسین سرشارمقدم

   • دشمنان احمدی نژاد همانند دشمنان حسین علاوه بر جهالت ،لجاجت هم داشته و لباس حق هم پوشیده اند
   • دولت بهار: احمدی نژاد: کاروان توحید در پیچ های آخر و نزدیک به میعادگاه و موعود است. ذات حق پیروز و ذات باطل شکست است. حق در هر حال پیروز است حتی اگر در خاک کربلا و زیر سم اسبان قطعه قطعه شود و یا به اسارت برود.

 2. دکتر خیلی ها می خواستند بد نامت کنند – غافل از اینکه :
  و مکرو مکر الله و الله خیرالماکرین .

 3. بسم الله
  طیب الله انفسکم…

 4. امین زنده به عشق احمدی دلاور

  شعار هر چی مرده احمدی برمیگرده

  • حسین سرشارمقدم

   • فقر با فخر وبی نیازی ، تنھائی با عزت و استقلال وسربلندی ، شجاعت در قبال جبر ھای زمانه ، معرفت بر انسان زمان خویش ، قدرت بلاغت و کلام ، کرامت بیان و انقلاب در قلوب مردم ان از جمله علائم بدیھی آشکار در وجود امام است . امام باید از زمان خود وجھان خود فراتر و پیش تر باشد و قدرت بینش و پیش بینی امور را بواسطه معرفت داشته باشد و دجالان دوران را شناخته و بشناساند ونوری فراسوی تاریخ بشر باشد . ھر که به درجه ای این صفات را داشته باشد امامی برای مردم خویش است(مانند امام خامنه ای و احمدی نژاد) و ارادت و اطاعت از او موجب نجات وھدایت و رھائی از مظالم دوران است

 5. به نام خدا

  عرض سلام خدمت جناب دکتر و کاربران سایت

  انقلاب اسلامی از آغاز تا کنون با جریانهای فکری متعددی در درون کشور مواجه بوده و به واسطه شناخت جایگاه تاریخی آنها توانسته یکی پس از دیگری از آنها عبور کند و به مسیر اصیل خود ادامه دهد.برای نمونه میتوان از تفکرات جبهه ملی نام برد.
  اما در روزگار حاضر نیز تفکراتی در عرصه سیاسی کشور جریان دارد که مغایر با مشی اصیل امام و انقلاب بوده و فارغ از نام هایی که بر تفکرات خود نهاده اند باید در عمل آنها را شناخت.
  اما تفکر و جریان سوم تیر بازگشتی بود به گفتمان انقلاب و دیدیم که چه برکاتی برای کشور در پی داشت. با مشاهده این موفقیتها، جریانهای زاویه دار از اندیشه های امام سعی کردند با به حاشیه راندن گفتمان اصیل انقلاب دوباره تفکرات خود را به ملت تحمیل کنند اما باید این نکته را بیان کنم که ملت بصیر ایران اسلامی با شناخت جایگاه این تفکرات از آنها عبور خواهند کرد و با بازگشت گفتمان انقلاب به عرصه اجرایی کشور شاهد به کارگیری همه ظرفیت های کشور و پیشرفتهای خیره کننده همراه با بسط عدالت خواهیم بود.

  انشاالله…

 6. بنطر من باید دراین سایت مسایل عقیدتی مطرح وروشنگری شود که دیگر مخالفان نتوانند ورچسب بچسبانن ان موقع خودشان را مسخره مکنن من که به عشق امدن دکتر دوعگویی های این دولت و تحمل میکنم

 7. سلام دکترمن ازخانواده دوشهیدهستم به روح امام عزیزمان قسم انتظاردوباره ورودشمارابه عرصه سیاست وقوه مجریه رامیکشیم.مردم عزیزکشورمان منتظردولت عدالت محوراست آفرین به شجاعت محمودکه دربرابرهرکس وناکس به عهدی که بامردم بسته بودتسلیم نشدزنده بادمحمود

 8. سلام.از این حرکت بسیار مبارک واقعا خوشحالم.از این کلمات حقیقتا نور معرفت الله ساطع است و گویا زبان حضرت حجت است که بروی مردم گشوده شده.خداتوفیق تداومتان دهد. لطفا تاریخ اصلی نگارش متون را هم ذکر فرمایید

 9. باسلام خدمت دکتر احمدی نژاد عزیز و مهربان و پرتلاش وخدمت تان عرض میکنم که ملت عزیز ایران درسایه توجه ولی عصر عج الله ورهبر ی امام ره وو رهبر عزیزمان امام خامنه ای و همچنین وجود انسانها ی با خدا و متعهد ی چون امثال شما به چنان بصیرتی رسیده اند که راه روشن امام خمینی عزیز را از غیر آن تشخیص می دهند و قدر امثال شما را هم به خوبی میدانند انشالله .آری تنها کسانی تا آخر کار خواهند ایستاد که نوری از انوار الهی بر قلبشان تابیده باشد دنیا را با همه زیباییها فریبنده اش پشت پا زدن باشند وبس . جانم فدای اسلام وراه امام خمینی عزیز می

 10. حسین حبیبی از لاهیجان

  درود بر امام خمینی وصلوات به روح پر فتوحش و خسته نباشید به شاگردش دکتر احمدی نژاد

 11. دکتر پایت ایستاده بودیم ومی گفتیم این دیگر همانی است که می خواستیم ولی…اگر دروغ می گویند حرفی بزن…حداقل اینترنتی و نه در صداوسیما…راستش را بخواهی خیلی دلمان برای اقتدار اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه… ات تنگ شده است

 12. چراغی را که ایزد برفروزد گر ابله پف کند ریشش بسوزد

  به امید ورود دوباره آقای دکتر در عرصه ی سیاست . انشاءالله مخالفان هم یا هدایت شده و دست از کارشکنی بردارند ، یا چهره واقعی شان برای همه شناخته و آشکار شود تا با مه آلود کردن فضا ، مانع تشخیص حقایق نباشند .

 13. سلام و خسته نباشید لطفا مشخص کنید نویسنده ی این متن خود اقای دکتر احمدی نزاد هستش؟اگه ایشن نوشتن جرا زیر متن اسم ایشون نیست لطفا یکی جواب بده .ممنون از سایت وزین شما

 14. درود بر احمدی‌نژاد عزیز، سردار غیرتمند ولایت الله.

 15. سلام
  آقای احمدی نژاد ما دلمون برای ابهت وقدرت ایران ولی فقیه تنگ شده ….دلمون برای عدالت تنگ شده برای سر زدن به خونه ی فقرا تنگ شده شهدای هسته ایمون خونشونو دادن …..تو روخدا برگرد …گرون شدن نون وماست رو میشه تحمل کرد ولی له شدن غرور ایرانو نه…..

 16. محمد علی پاکدل

  حضرت روح الله( ره) ، سیاست مداری حقیقت مدار بودند. برادر بزرگوار م جناب دکتر احمدی نژاد، شما با چه کسانی صحبت می فرمایید؟. آنهایی که منافعشان به خطر افتاده، به راحتی قرآن و آیات نورانی آن راه هم زیر پا می گذارند. آن وقت ما توقع داریم سخنان حضرت روح الله و رهبر معظم انقلاب و شما را تحریف نکنند. روز روشن به خاطر اینکه شما قطعنامه های شورای امنیت را کاغذ پاره خواندید وقیحانه تمسخر می کنند، با این که می دانند حضرت روح الله اول بار و بی واهمه از جنجال غرب و شرق ، قطعنامه های آن شورا را ورق پاره نامید. برادر یزگوارم مگر اینها با تفکرات مادیشان بر کدام یک از اولیای خدا نتاختند؟ بر چشم کدام یک از حق جویان عالم خاک نپاشیدند؟ شما فکر می کنید امثال هاشمی و مانند او خبر از حقیقت ندارند؟ حاشا و کلا که معاویه ها از زندگی و منش بوتراب ها مطلع نباشند. قرآن کریم مضایقه آسمان از باز شدن درهایش را به خاطر گناهان انسان می دانددر حالیکه این آقایان آنچنان به فکر برنامه ریزی غربی و غیر الهی و بی ارزش خویش هستند که اصلا خدا را در این کارها منظور نظر قرار نمی دهند. امام زمانی که این جماعت می شناسند و به آن اعتقاد دارند همان امام خنثایی است که هیچ تأثیری در عالم ندارد. امام زمان آنها پول و دلار و قدرتشان است و کارگشا در عالم هستی. برادر عزیزم عیب کار اینجاست که شما با زر پرستان در افتاده اید. شک نکنید که فرعون صفت ها هر گز دست از طغیانشان در برابرخدای متعال و موسای کلیم(ع) بر نخواهند داشت.

 17. روزی تو خواهی امد از کوچه های باران تا از دلم بشویی غمهای روزگاران…پیش بهار

 18. سلام برادران…به نظر شما چرا امریکاییها و اروپاییها وصهیونیستها وبه اصطلاح اصلاح طلبان و منافقین و سلطنت طلبان و گروهک جنایتکار ریگی وامثالهما روی کینه و عداوت عمیق و بی پایان نسبت به مشی دکتر احمدی نژاد اشتراک نظر دارند.

 19. سید محمد تقی

  ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است که بازایی

  • سید محترم سلام .به استحضار جنابعالی وسایر افراد علاقه مند به سایت میرسانم که تعدادی از ابیات شعر شاعران نامی به طور کاملا انحصاری برا ی وجود مقدس امام زمان استفاده میشود.این بیت معروف حافظ سرآمد آنهاست .استدعا میکنم که جایگاه ان یگانه دهر را پاس بداریم .میدانم که نمیدانستی والا قطعا نمینوشتی .کمی از احساسات دور بمانیم حرکات وگفتارمان معقول تر میشود وتنها در سایه عقلانیت است که رشد ورستگاری امکان بروز میابند

 20. تورو بفاطمه زهرا قسم برگرد….ما فقرا زیر فشارها له شدیم….بی تدبیری ها و ناامیدی های زیادی بر ما تحمیل کرده….عمرم فدات

 21. سلام دکتر،دلم براتون لک زده و بی تاب صراحت لهجه و احساس غرور مسلمانی خویشم،بازا که دل بی تو به تنگ آمد جانا ، نیازی نیست که دلداری دهیم و یا مشاوره چرا که این گردیدن ها همواره بوده و ظرف آزمایش الهی است، دشمنان ما نیز جز به تمام دین و دنیای ما راضی نمی شوند، تا بودی بودنت برکت بود و امروز هم مایه برکتی تا دوستان خیال پردازمان هر روز صبحگاهان و شبانگاهان معوض وعده های سوپرمنی و ۱۰۰ زوزه ایشان توپ توقعاتی را که وعده داده بودند و هر لحظه گریبان گیر خود می بینند را به زمین دوست ما شوت کنند ، بگذار تا هرآنچه می خواهند کنند اما متاسفیم که آخر به کجا ملخا . فواره چون بلند شود آخر سرنگون شود. یا مهدی(عج)

 22. مردان بزرگ و یاور مستضعفین همیشه مورد تمسخر ودشمنی ثروتمندان قرار میگردد. پس طبق تعریف رهبر عزیز مان راه دکتر راه صراط مستقیم است انشالله

 23. خط امام ایمان به اسلام نجات بخش و نترسیدن از قدرتها بود و فریاد وااسلاما بود که جامعه را به حرکت دراورد اما با جرات میتوان گفت که از صدر اسلام تاکنون فرصتی برای حکومت معنوی اسلام پیش نیامده بود لذا مشکلات زیادی در تصویب قوانین و عملکردهای متکی به تفسیر به رای وجود داشته و دارد که در نهایت ممکن است به عقاید جامعه اسیب بزند.متاسفانه بسیاری از قوانین و حقوق ورفتارهای جامعه بدور از عدالت و ارزشهای اسلامی است.

 24. باهاتیم دکتر. ان شاءالله زیر پرچم ولایت دوباره برمیگردی برا خدمت.

 25. بایادونام خداوندمنان وباآرزوی سلامتی وفرج امام عصر .مژده ای دل که مسیحا نفسی میاید.جناب آقای دکتر سلام خسته نباشید….پیشاپیش سال نورابه شماودیگررزمندگان اسلام ناب محمدی تبریک میگویم امیداست سالی خوب توام با موفقیت داشته باشیدودرپایان به عرض جنابعالی میرساندکه شما در قلب این ملت جای داریدوبیش از۹۸درصد مردم به شما رای خواهندداد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *