خانه / Tag Archives: خاطرات مردمی

Tag Archives: خاطرات مردمی

815903946_25154

مرضیه آباد

تا نامه رو باز کردم بالای نامه اون جمله سرکار خانم مرضیه گلزاده رو دیدم کلی ذوق مرگ شدم و کیف کردم. با همون خوشحالی با نامه رو مبل های خونه می پریدم، همه خانواده هم خوشحال بودند.

بیشتر بخوانید